Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody