produkty wspierające lean

Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a jednocześnie zupełnie zbędnych. lean sklep Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie trwonienia zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i używanych surowców. Skorzystanie z form działania lean management stwarza możliwość zdobycia takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność ocenienia, które procesy są niepotrzebne dla firmy.